Muzeum Techniki w nawiązaniu do tradycji organizuje wystawy stałe i czasowe, gromadzi zbiory z zakresu historii techniki i jej rozwoju, a także zbiorów z wybranych dziedzin nauk.

W zbiorach muzeum znajdują się przede wszystkim eksponaty z dotyczące historii techniki.